Place Pad

Privacybeleid

Disclaimer

Hoewel bij het maken van deze internetpagina en foto’s de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, is het altijd mogelijk dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd is of door gewijzigde wetgeving niet meer juist is. PlacePad is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.

PlacePad kan niet garanderen dat websites waarnaar wordt verwezen virus- en spywarevrij zijn en aanvaard geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het volgen van links op deze site. Bezoekers van deze website dienen zelf adequate maatregelen te nemen om zichzelf tegen bedreigingen in welke vorm en van welke soort dan ook te beschermen. Wij adviseren u om, in dat kader, bestanden vóór het downloaden te scannen op eventuele bedreigingen.

Privacy statement

Persoonsgegevens die eventueel worden verwerkt
Indien een contactformulier invult, dan kan PlacePad de door u verstrekte persoonsgegevens verwerken.

Waarom PlacePad gegevens nodig heeft
PlacePad verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Hoe lang PlacePad gegevens bewaart
PlacePad bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen
PlacePad verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@PlacePad.nl. PlacePad zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen
PlacePad neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van PlacePad maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door PlacePad verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met CuBuSo op via cubuso.nl, de website van CuBuSo.

Copyright
Alle rechten van de teksten, films en afbeeldingen op deze website zijn voorbehouden aan CuBuSo BV. Niets daarvan mag worden verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CuBuSo BV.